وقتی با کردیتخونه تماس می‌گیری خیالت راحته که کارت سریع و بدون نگرانی حل میشه. بارها با صبوری به من مشاوره دادند و موانع پراخت بین المللی رو از سر راهم برداشتند.

پویا غربی فرد