مقصد
مبلغ تسویه
زمان تسویه
قابل استفاده در سامانه
بانک آینده
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک ملت
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک ملی
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک سامان
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک پارسیان
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک پاسارگاد
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک شهر
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک کشاورزی
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک اقتصاد نوین
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک خاورمیانه
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک رسالت
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک سپه
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک صادرات
تا ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
بانک تجارت
تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
هر سه ساعت یکبار
بله
کیف پول
بدون محدودیت
هر سه ساعت یکبار
بله
سایر بانک‌ها
تا ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (غیر تعطیل)
تا ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۳:۵۹ (غیر تعطیل)
تا ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (غیر تعطیل)
تا ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (غیر تعطیل)
سیکل پایا ۰۳:۴۵، ۰۹:۴۵ ، ۱۲:۴۵
سیکل پایا روز کاری بعد
سیکل پایا روز کاری بعد
سیکل پایا روز کاری بعد
بله
مبالغ بیشتر از جدول فوق، روز کاری بعد تسویه می‌ شود.